Woononderzoek - Horst aan de Maas

Woononderzoek - Horst aan de Maas

Horst.png

Wenst u ook inzicht te creëren in het aantal en het soort woningen dat bijgebouwd dient te worden in de verschillende kernen van uw gemeente?

Vraagstuk
De gemeente Horst aan de Maas wenste inzicht te krijgen in hoeveel woningen en welke soort woningen vrij komen in de komende periode in de gemeente Horst aan de Maas. Deze balans bepaald of er woningen bij gebouwd moeten worden. En zo ja, waar en welke soort woningen. Per kern is dit inzichtelijk gemaakt. 


Onze aanpak
Door gefundeerd uit te vragen hoe groot de kans is dat men gaat verhuizen en indien de kans er is, waar naar toe, welk soort huis en hoe de gezinssituatie er dan uitziet, is het totaalplaatje inzichtelijk gemaakt voor de gemeente Horst aan de Maas. Het burgerpanel is ingezet en ook is de link naar de vragenlijst op verschillende manieren onder de aandacht gebracht bij inwoners. Dit heeft geresulteerd in een hoge respons van ruim 2.300 respondenten. 

Resultaat en impact
Door de hoge respons is per kern inzichtelijk gemaakt hoe de balans van de woningmarkt er voor die kern uitziet. Daarnaast is natuurlijk een hoofdrapport opgesteld dat een gemeente breed beeld weergeeft. Op basis van deze informatie kan de gemeente Horst aan de Maas keuzes maken in haar woonbeleid en uitvoeringsplannen per kern. Per kern is er een dorpsplan wonen opgesteld.  

Vergelijkbare projecten
Woononderzoek - Gemeente Venray
Woonbehoefte onderzoek  - Gemeente Molenlanden 

 

Meer weten?

Wilt u ook per kern, inzicht krijgen in de balans van de woningmarkt? Met deze informatie wordt het woonbeleid voorzien van het juiste aantal en soort woningen waar behoefte aan is in de toekomst. Neem dan contact op met onderstaande personen.

Pauline Manders

Pauline Manders

Adviseur Participatie

Doelgericht, ondernemend, muzikaal en gedreven; onze bezige bij. 

085 486 01 20
Jos Bettinger

Jos Bettinger

Onderzoeker Participatie

Nieuwsgierig, pragmatisch, doelgericht en vol met humor; vooral geïnteresseerd in de “waarom” vraag.

085 486 01 06