Woononderzoek - Horst aan de Maas

Woononderzoek - Horst aan de Maas

Horst.png

Vraagstuk
De gemeente Horst aan de Maas wenste inzicht te krijgen in hoeveel woningen en welke soort woningen vrij komen in de komende periode in de gemeente Horst aan de Maas. Daarnaast was inzicht gewenst in hoeveel woningen en welke soort woningen nodig zijn in de komende periode in de gemeente Horst aan de Maas. Deze balans bepaald of er woningen bij gebouwd moeten worden. En zo ja, waar en welke soort woningen. Per kern is dit inzichtelijk gemaakt. 


Onze aanpak
Door gefundeerd uit te vragen hoe groot de kans is dat men gaat verhuizen en indien de kans er is, waar naar toe, welk soort huis en hoe de gezinssituatie er dan uitziet, is het totaalplaatje inzichtelijk gemaakt voor de gemeente Horst aan de Maas. Het burgerpanel is ingezet en ook is de link naar de vragenlijst op verschillende manieren onder de aandacht gebracht bij inwoners. Dit heeft geresulteerd in een hoge respons van ruim 2.300 respondenten.

Resultaat en impact
Door de hoge respons is per kern inzichtelijk gemaakt hoe de balans van de woningmarkt er voor die kern uitziet. Daarnaast is natuurlijk een hoofdrapport opgesteld dat een gemeente breed beeld weergeeft. Op basis van deze informatie kan de gemeente Horst aan de Maas keuzes maken in haar woonbeleid en uitvoeringsplannen per kern.   

Meer weten?

Meer weten over bovenstaande casus? Neem dan contact op met onderstaande personen.

Pauline Manders

Pauline Manders

Consultant

Doelgericht, ondernemend, muzikaal en gedreven; onze bezige bij. 

085 486 01 20
Jos Bettinger

Jos Bettinger

Researcher

Nieuwsgierig, pragmatisch, doelgericht en vol met humor; vooral geïnteresseerd in de “waarom” vraag.

085 486 01 06