Warmtetransitievisie en Isolatieplan - Gemeente Kerkrade

Warmtetransitievisie en Isolatieplan - Gemeente Kerkrade

Logo's (10).png
Logo's (1).png

In welke buurt of wijk kan het beste gestart worden met het isoleren en aardgasvrij maken van de woningen?’
 

Vraagstuk
De zeven Parkstadgemeenten (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal) werken gezamenlijk aan de opgave om woningen te verduurzamen. Dit doen ze door het opstellen van een isolatieplan, de warmtetransitievisie 2.0 en per wijk of buurt uitvoeringsplannen uit te werken. 

Om inzicht te krijgen in de bereidheid om te verduurzamen, de maatregelen die al zijn genomen, de voorkeuren, de wensen en beweegredenen van inwoners, heeft Invior de opdracht gekregen een onderzoek uit te voeren onder de inwoners van de gemeenten in de regio Parkstad. Naast het genereren van inzichten als geheel, dient het onderzoek de bewustwording in kaart te brengen en handvatten te bieden ter activatie. 

Onze aanpak
Voor de zeven samenwerkende gemeenten in Parkstad is één gezamenlijke aanpak opgesteld. Per gemeente zijn vervolgens accenten gelegd om toch maatwerk te kunnen leveren. 

De vragenlijst is afgestemd met een kleinere groep beleidsmedewerkers die de zeven gemeenten vertegenwoordigden. Het onderzoek is bij alle gemeenten uitgezet via:

  • De communicatiekanalen van de gemeente
  • Een postverzending aan alle inwoners in Kerkrade
  • De zeven Tip-Burgerpanels die wij zelf beheren (TipHeerlen, TipKerkrade, TipBrunssum, TipBeekdaelen, TipLandgraaf, TipVoerendaal, TipSimpelveld en het ParkstadPanel)
  • De communicatiekanalen van de woonwijzerwinkel Limburg
     

Resultaat en impact
Regionaal hebben in totaal ruim 15.000 inwoners uit Parkstad deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan zijn 3.044 inwoners woonachtig in de gemeente Kerkrade.

Iedere gemeente heeft een rapport ontvangen met daarin drie verdiepingen. Deze verdiepingen richtten zich op de verschillen tussen buurten en wijken en bijvoorbeeld op de verschillen tussen inwoners in een koop- en huurwoning. Daarnaast is een regionaal rapport opgeleverd om de gemeenten te kunnen benchmarken en Parkstad-brede inzichten te krijgen.

Met de resultaten is invulling gegeven aan de transitievisie warmte 2.0 en het isolatieplan. De resultaten hebben ook per maatregel (en buurt) inzichtelijk gemaakt wat er al verduurzaamd is en wat de bereidheid daartoe is. De gewenste rol van de gemeente en overige wensen vanuit inwoners bepalen de verduurzamingsaanpak.

Infographic
De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic.

Bekijk infographic

Resultaten Parkstad gemeenten 

Beekdaelen
Brunnssum
Heerlen
Landgraaf
Simpelveld
Voerendaal
Parkstad algemeen

Vergelijkbare projecten
Een soortgelijk project hebben we uitgevoerd voor:
Gemeente Molenlanden – onderzoek naar warmtetransitievisie 
Gemeente Etten-Leur – onderzoek naar transitievisie warmte
Gemeente Etten-Leur – onderzoek naar transitievisie warmte 2.0
Gemeente Someren – onderzoek naar transitievisie warmte
Gemeente Asten – onderzoek naar warmtetransitievisie 

Meer weten?

Wilt u ook inzicht krijgen in de bereidheid van inwoners om te verduurzamen, de maatregelen die al zijn genomen, de voorkeuren, de wensen en beweegredenen van inwoners, ter invulling van het isolatieplan, de warmtetransitievisie en de wijkuitvoeringsplannen? Neem dan contact op met onderstaande personen.

Pauline Manders

Pauline Manders

Adviseur Participatie

Doelgericht, ondernemend, muzikaal en gedreven; onze bezige bij. 

085 486 01 20