Dijktraject Cuijk-Ravenstein - Waterschap Aa en Maas

Dijktraject Cuijk-Ravenstein - Waterschap Aa en Maas

Waterschap.png

Vraagstuk
Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de Maas in de toekomst steeds vaker hoog staat. In de huidige situatie bieden de dijken langs de Maas voldoende bescherming tegen overstromingen. Om ervoor te zorgen dat dat ook in de toekomst zo blijft, moeten de dijken voldoen aan nieuwe normen voor waterveiligheid. Dat is de reden waarom Waterschap Aa en Maas aan de slag gaat om de dijk tussen Cuijk en Ravenstein te verbeteren. Als ze niks doen, wordt de kans op een dijkdoorbraak groter.

Het gebied dat overstroomt bij een doorbraak strekt zich uit tot en met Den Bosch. Dit is een gebied waar veel mensen wonen en werken. Het dijktraject Cuijk-Ravenstein is mede om die reden één van de dijktrajecten langs de Maas met de hoogste veiligheidsnorm.

Bij het uitwerken van de plannen voor de dijkverbetering tracht het Waterschap zo goed mogelijk rekening te houden met uiteenlopende belangen en wensen. Ook van de bewoners of ondernemers in de omgeving van de dijk wordt input gevraagd voor het belevingswaardenonderzoek.

Onze aanpak
1.770 huishoudens die woonachtig zijn aan of in de omgeving van de dijk zijn per post aangeschreven om deel te nemen aan de vragenlijst. Daarnaast is gebruik gemaakt van het burgerpanel en is een social media campagne opgezet om inwoners te betrekken. Als laatste veldwerkmethode is langs de deuren geënquêteerd om mensen te attenderen op het onderzoek.

Resultaat en impact
De resultaten uit het onderzoek zijn samen met partners H+N+S Landschapsarchitecten en Poederoyen Compagnons verwerkt in het bredere onderzoek in opdracht van Waterschap Aa en Maas. 

Meer weten?

Meer weten over bovenstaande casus? Neem dan contact op met onderstaande personen.

Pauline Manders

Pauline Manders

Adviseur Participatie

Doelgericht, ondernemend, muzikaal en gedreven; onze bezige bij. 

085 486 01 20
Klaartje van Dijk – Philipsen

Klaartje van Dijk – Philipsen

Adviseur Participatie

Ambitieus, avontuurlijk, zorgzaam en ondernemend; organiseert zo nu en dan graag een bedrijfsuitje. 

085 486 01 03