Warmtetransitievisie - Gemeente Molenlanden

Warmtetransitievisie - Gemeente Molenlanden

Molenlanden.png

Vraagstuk
De gemeente Molenlanden wenste inzicht in onder andere:

  • Welke maatregelen inwoners genomen hebben.
  • Welke maatregelen inwoners van plan zijn om te nemen.
  • Hoe inwoners in het algemeen aan kijken tegen het aardgasvrij wonen.
  • Overwegingen voor inwoners om al dan niet maatregelen te nemen.
  • De verwachtingen en rol van de gemeente.
  • De eigen rol van inwoner.

Onze aanpak
Samen met de gemeente Molenlanden is de vragenlijst opgesteld die uitgezet wordt onder alle inwoners in de gemeente. Door middel van de vraagarticulatie is de vraag achter de vraag zichtbaar gemaakt en de vragenlijst hierop afgestemd. Door de vragenlijst zo breed mogelijk uit te zetten in de gemeente kan verdiept worden op bijvoorbeeld kern, leeftijdsgroep of inwoners die een actieve rol willen nemen.

Resultaat en impact
Op basis van de opgehaalde inzichten zijn per kern uitvoeringsplannen geschreven. Samen met de wijk is aan de slag gegaan met de opgave. Door de opgave samen aan te pakken, inwoners te activeren en samen op te trekken worden de meeste successen bereikt. Na het kwantitatieve onderzoek wordt per ken het plan van aanpak bepaald.

Vergelijkbare projecten
Regio Parkstad Limburg – Warmtetransitievisie 

Meer weten?

Meer weten over bovenstaande casus? Neem dan contact op met onderstaande personen.

Pauline Manders

Pauline Manders

Adviseur Participatie

Doelgericht, ondernemend, muzikaal en gedreven; onze bezige bij. 

085 486 01 20
Jos Bettinger

Jos Bettinger

Onderzoeker Participatie

Nieuwsgierig, pragmatisch, doelgericht en vol met humor; vooral geïnteresseerd in de “waarom” vraag.

085 486 01 06