Verenigingenonderzoek - gemeente Laarbeek

Verenigingenonderzoek - gemeente Laarbeek

‘Wat hebben verenigingen concreet nodig t.b.v. ondersteuning voor hun vrijwilligers en leden in lijn met het sport- en beweegakkoord.png

 Wat hebben verenigingen concreet nodig t.b.v. ondersteuning voor hun vrijwilligers en leden in lijn met het sport- en beweegakkoord? 

Vraagstuk
Inzichtelijk krijgen in hoeverre verenigingen, die een subsidierelatie hebben met de gemeente Laarbeek, ondersteuning zouden willen hebben. Dit zodat hun leden, vrijwilligers en de vereniging in totaliteit, beter kunnen functioneren.

Onze aanpak
Om alle verenigingen binnen de gemeente aan te schrijven zijn contactgegevens benodigd. Enerzijds, komen de contactgegevens vanuit de gemeente. (contactfunctionaris) Anderzijds is via openbare gegevens (website) de ontbrekende data gezocht.

Invior heeft na een intake met betrokkenen de vragenlijst opgesteld. Deze zijn verspreid via de communicatiekanalen van de gemeente.

Resultaat en impact
Uitkomst is een meer gedragen sport- en beweegakkoord met daarbij concrete hulpvragen vanuit verenigingen waar de gemeente per direct aan de slag kan. 

Vergelijkbare projecten
Gemeente Horst aan de Maas- Cultuurmonitor

Gedegen, kwalitatief en sterke partner in onderzoeksvragen.

Donny van den Wildenberg - Beleidsadviseur Sport en sociaal akkoord

Meer weten?

Wilt u ook een stakeholdersonderzoek met (sport)verenigingen om gezamenlijk een sport- en beweegakkoord te maken? Neem dan contact op met onderstaande personen.

Martijn Hulsen

Martijn Hulsen

Directeur

Ambitieus, belangstellend en ondernemend; elke dag is anders. 

085 486 01 00
Pauline Manders

Pauline Manders

Adviseur Participatie

Doelgericht, ondernemend, muzikaal en gedreven; onze bezige bij. 

085 486 01 20