Verduurzamingsproces - Foodlab Limburg

Verduurzamingsproces - Foodlab Limburg

1.png
2.png
3.png
4.png

Adviseren over de propositie van Foodlab Limburg ter verduurzaming en waarborging van Foodlab Limburg.

 

Vraagstuk
In opdracht van Foodlab Limburg heeft Invior gesprekken gevoerd, mee gedacht en advies gegeven omtrent de verduurzaming van Foodlab Limburg. Hier waren verschillende doelgroepen bij betrokken, namelijk: 

  • Foodlab Partners: Limburgse bedrijven in de Food & Hospitality sector, die zich hebben gecommitteerd aan FoodLab Limburg.
  • Niet-Foodlab Partners: Limburgse bedrijven in de Food & Hospitality sector, die geen Partner van Foodlab Limburg zijn
  • Docententeams en bestuurders van de opleidingen Food & Hospitality van VISTA College, Gilde Opleidingen en SVO vakopleidingen
  • Studenten van de opleidingen Food & Hospitality van VISTA College, Gilde Opleidingen en SVO vakopleidingen Opleidingen
  • Stuurgroep


Onze aanpak
De aanpak is te verdelen onder drie fasen, te weten de inzichtfase, de optimalisatiefase en de fase waarin zaken worden toegepast. In samenspraak met Foodlab Limburg is gefocust op de eerste twee fasen. 

Hierin zijn met alle doelgroepen gesprekken gevoerd over het proces tot verduurzaming en over de inhoudelijke programma invulling. Daarnaast is een onderzoek uitgezet onder alle doelgroepen om de inhoudelijke richting te bepalen. Hetgeen opgehaald in de vragenlijsten is weer meegenomen in verdiepende gesprekken met de verschillende doelgroepen.

Resultaat en impact
Ruim 100 Limburgse bedrijven in de Food & Hospitality sector dachten mee over de verduurzamingspropositie. Daarnaast zijn ook de docententeams en studenten gehoord in verschillende gesprekken en het onderzoek. 

Aan Foodlab Limburg is een situatieschets opgeleverd van de huidige situatie met daarin constateringen en pijnpunten. Daarnaast is een advies opgeleverd bestaande uit een procesplan en een programmaplan. Het procesplan richt zich op de stappen die doorlopen dienen te worden in het verduurzamingsproces. Het programmaplan zet uiteen op welke onderwerpen Foodlab Limburg de focus mag leggen. Ook wordt hierin een voorzet gedaan tot concrete Foodlab Partnerships.

 

Gedegen, kwalitatief en sterke partner in onderzoeksvragen.

Donny van den Wildenberg - Beleidsadviseur Sport en sociaal akkoord

Meer weten?

Wilt u ook een propositie waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden? Neem dan contact op met onderstaande personen.

Pauline Manders

Pauline Manders

Adviseur Participatie

Doelgericht, ondernemend, muzikaal en gedreven; onze bezige bij. 

085 486 01 20
Sergo Stijnen

Sergo Stijnen

Adviseur Participatie

Openminded, nieuwsgierig, onderzoekend en betrokken; sterk in het laten interacteren van mensen.

085 486 01 15