Belevingsonderzoek - Veiligheidsregio’s Limburg

Belevingsonderzoek - Veiligheidsregio’s Limburg

VLN.png
NZL.png

Inzichtelijk maken hoe inwoners van de provincie Limburg verschillende veiligheidsthema’s beleven.
Dat was een wens die in een wolkje boven Antoine (Veiligheidsregio Limburg-Noord) en Pauline hing toen we voor het eerst spraken over het raadplegen van inwoners, de veiligheidsregio’s, de Tip-Burgerpanels en het risicoprofiel. Nu ligt er een rapportage van een geslaagde pilot die niet alleen inzichtelijk maakt welke risico’s door inwoners van Limburg als grootste risico’s worden gezien, maar ook een rapportage die dieper ingaat op één specifiek veiligheidsthema: natuurbranden. 
 

Grootste risico’s
Met het inzicht in de veiligheidsbeleving van inwoners van Limburg kunnen vergelijkingen gemaakt worden met het risicoprofiel. Dit risicoprofiel is een inschatting van experts over de waarschijnlijkheid dat een risico plaatsvindt en de impact die dit heeft wanneer het plaatsvindt. Op basis van het risicoprofiel bereiden veiligheidsregio’s (en inwoners) zich voor op de mogelijke risico’s zoals een aardbeving, een brand, een storm of juist extreme droogte, de uitval van elektriciteit of een ziektegolf. 
Naast deze inschatting van experts (het risicoprofiel) ligt er in Limburg nu een rapportage over de inschatting (beleving) van inwoners. Verschillen in deze inschatting zijn interessant en behoeven verdieping. 

Natuurbranden
Naast het algemene beeld is dieper ingegaan op het veiligheidsthema natuurbranden. Met welke oorzaken is men bekend? Hoe hoog acht men de kans dat een natuurbrand zal plaatsvinden? Neemt men maatregelen? En wat doet men wanneer men uitkomt bij een natuurbrand? 

Alsof we in de toekomst konden kijken hebben we net voordat er verschillende natuurbranden uitbraken het veldwerk van dit onderzoek afgerond. Hierdoor kan de inschatting door experts vergeleken worden met de inschatting en beleving van inwoners. Daarnaast kunnen beide inschattingen worden vergeleken met de realiteit.

Genoeg te doen
In deze bijzonder hectische tijd voor veiligheidsregio’s in Nederland, is het niet eenvoudig om een grote pilot als deze voort te zetten en de resultaten een plekje te geven. Zowel het coronavirus als de natuurbranden vragen de aandacht. Toch worden verschillende resultaten al gebruikt in de risicocommunicatie door de veiligheidsregio’s en worden verschillende analyses nog uitgevoerd ter verdieping. Een onderzoek om trots op te zijn en een onderzoek dat ook in andere veiligheidsregio’s van grote waarde kan zijn. Kortom, een onderzoek dat smaakt naar meer. 

Meer weten?

Meer weten over het inzichtelijk maken van hoe inwoners verschillende veiligheidsthema's beleven? Neem dan contact op met onderstaande personen.

Pauline Manders

Pauline Manders

Adviseur Participatie

Doelgericht, ondernemend, muzikaal en gedreven; onze bezige bij. 

085 486 01 20
Jos Bettinger

Jos Bettinger

Onderzoeker Participatie

Nieuwsgierig, pragmatisch, doelgericht en vol met humor; vooral geïnteresseerd in de “waarom” vraag.

085 486 01 06