Veilig buitengebied - KVO

Veilig buitengebied - KVO

Logo's (15).png

Vraagstuk
De gemeenten in de regio Noord-Limburg werken samen onder de noemer Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Buitengebied om de samenwerking tussen gemeenten, (agrarische) ondernemers, politie, brandweer, bewoners, natuurbeschermingsorganisaties, Waterschap en de Wildbeheereenheid te versterken en de veiligheid in het buitengebied te vergroten. Onderdeel van het KVO-traject is een veiligheidsanalyse om veiligheidsproblemen in het gebied in kaart te brengen. Enerzijds vindt deze analyse plaats aan de hand van beschikbare cijfers van bijvoorbeeld politie en brandweer. Anderzijds wordt dit doorgaans aangevuld met een enquête onder inwoners en ondernemers (en eventueel andere gebruikers van het buitengebied). Voor de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas en Venray is deze veiligheidsanalyse opgezet onder leiding van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Voor de resterende gemeenten (Mook en Middelaar, Peel en Maas en Venlo) is Invior gevraagd het enquête-onderdeel van deze veiligheidsanalyse op te pakken. 

Onze aanpak
In co-creatie met het projectteam is een uitgebreide vragenlijst opgesteld om de veiligheidsbeleving van bewoners en criminaliteit in de omgeving in kaart te brengen. Ook is onderzocht welke maatregelen men neemt of gebruik van maakt om de veiligheid te vergroten. Met een postverzending is elke bewoner van het buitengebied en ondernemer in dit gebied geattendeerd op het onderzoek en verzocht deel te nemen.

Resultaat en impact
Met het uitgebreide rapport kan de projectgroep vervolgens aan de slag om met gerichte maatregelen de veiligheid in het buitengebied in de betreffende gemeenten verder te vergroten.

 

'Voor drie gemeenten in Noord-Limburg heeft Invior de veiligheidsgevoelens van inwoners en ondernemers in het buitengebied onderzocht. Met korte lijnen en duidelijke afspraken hebben we binnen een klein tijdsbestek het onderzoek voorbereid, uitgevoerd en geanalyseerd. Dit tot ieders tevredenheid.

Bart Levels - Projectleider Veilig Buitengebied Noord-Limburg

Meer weten?

Meer weten over bovenstaande case? Neem dan contact op met Hanneke.