Leden- en kiezersonderzoek - Bouwend Nederland

Leden- en kiezersonderzoek - Bouwend Nederland

Logo's (3).png

Vraagstuk
Bouwend Nederland wenste in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen inzicht te krijgen in hoe bestuurder van de Provinciale Staten en hun potentiële kiezers aankijken tegen de thema’s infrastructuur, stikstof, duurzaamheid en woningbouw. De raadpleging vormde een onderdeel in het vaststellen van de belangenbehartiging en voorbereiding van de masterclasses voor nieuwe statenleden. 

Onze aanpak
Met een krachtige vragenlijst is bestuurders gevraagd naar ervaringen in bovenstaande maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor is het panel Overheid in Nederland ingezet. Onderzocht werd bijvoorbeeld af er provinciaal voldoende aandacht is voor infrastructuur, wat provinciaal hierbij prioriteit zou moeten hebben, welke instrumenten men in wil zetten voor woningbouwversnelling, waar beschikbare stikstofruimte voor ingezet moet worden en of men zich zorgen maakt over de netcapaciteit bij het realiseren van provinciale bouwambities.

Met een eveneens krachtige vragenlijst is potentiële kiezers gevraagd hoe ze aankijken tegen thema’s die met bouwen en infrastructuur te maken hebben. Hiervoor is het burgerpanel Tip-Nederland ingezet. Ruim 25.000 inwoners uit heel Nederland hebben bijvoorbeeld aangegeven wat ze van de kwaliteit van de provinciale wegen vinden, of ze hun bestemming binnen de provincie goed kunnen bereiken met het openbaar vervoer, of ze vinden dat de provincie piekbelasters moet uitkopen, of ze tevreden zijn over het woningaanbod in hun provincie en of ze zich zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering in hun directe omgeving. 

Resultaat en impact
De inzichten van het onderzoek onder bestuurders zijn gepubliceerd in een onderzoeksrapport dat als onderlegger voor diverse mediaberichten heeft gefungeerd en de basis vormde voor gesprekken tussen Bouwend Nederland en leden van de Provinciale Staten in elke provincie. Door de hoge respons bij het kiezersonderzoek is per provincie een rapport gemaakt dat ook als onderlegger voor de gesprekken met de leden van de Provinciale Staten heeft gediend. De belangen van de bouw- en infrastructuursector zijn hiermee verduidelijkt.
 

Meer weten?

Meer weten over bovenstaande casus? Neem dan contact op met onderstaande personen.

Martijn Hulsen

Martijn Hulsen

Directeur

Ambitieus, belangstellend en ondernemend; elke dag is anders. 

085 486 01 00