Participatiesessie - Gemeente Waalwijk

Participatiesessie - Gemeente Waalwijk

Waalwijk.png

Vraagstuk
In augustus 2022 voerde Invior voor de gemeente Waalwijk een onderzoek uit naar de mening van inwoners over de centrumontwikkelingen in Waalwijk. Eén van de onderzocht thema’s was het overdekte winkelcentrum ‘de Els’, waar een herontwikkeling gepland staat. Er dient hier een nieuw gebied te worden gerealiseerd waar wonen, winkelen, werken en recreëren samenkomt.  Uit de analyse bleek dat bij dit thema de grootste verdeeldheid kent. De herontwikkeling is een complex project waarbij belangen uiteen lijken te lopen. Een extra reden om in gesprek te gaan met belanghebbenden zoals omwonenden, ondernemers en ontwikkelende partijen. 

De gemeente Waalwijk heeft Invior gevraagd een kwalitatieve sessie te organiseren om dit gesprek aan te gaan.  Wederzijds begrip kweken, draagvlak vergroten en het aanscherpen van het ontwerp stonden centraal in de participatiesessie. 

Onze aanpak
In een (inter)actieve sessie heeft Sergo Stijnen namens Invior aan de hand van een aantal werkvormen de diverse belanghebbenden inzicht laten krijgen in de complexiteit en daarmee inzicht te krijgen in de beperkingen, consequenties en kansen die de mix van functies in de herontwikkeling met zich meebrengt. Ook is er in groepen een voorzet gedaan voor het ontwerp. Hierbij zijn de verschillende motieven en beweegredenen duidelijke zichtbaar geworden, maar ook de overeenkomsten en de gedeelde wens met de herontwikkeling van ‘de Els’ een forse impuls aan het centrum van Waalwijk te geven, het gedeelde draagvlak. De sessie gaf deelnemers de kans duidelijk hun wens uit te spreken. Met name door het feit dat aanwezigen zeer actief deelnamen aan de sessie en de waardevolle inzichten die dit opleverde kijken we positief terug.

Resultaat en impact
Als belangrijkste resultaat van deze sessie:

  1. Hebben stakeholders meer inzicht in de complexiteit van de opgave en begrip voor en inzicht in elkaars beweegredenen
  2. Is het draagvlak voor de herontwikkeling vergoot
  3. Is er een duidelijker beeld van hoe de herontwikkeling eruit dient te zien. Ontwikkelaars hebben handvaten gekregen om aan de slag te gaan aan de tekentafel.

Kortom een mooie prettige samenwerking met de gemeente Waalwijk, die de basis vormde onder een interessante sessie met waardevolle inzichten. Natuurlijk met dank aan de actief deelnemende respondenten, die de sessie deze inhoud gaven.

Meer weten?

Meer weten over bovenstaande casus? Neem dan contact op met onderstaande personen.

Sergo Stijnen

Sergo Stijnen

Adviseur Participatie

Openminded, nieuwsgierig, onderzoekend en betrokken; sterk in het laten interacteren van mensen.

085 486 01 15