Optimalisatie van het participatie proces – Gemeente Molenlanden

Optimalisatie van het participatie proces – Gemeente Molenlanden

Molenlanden.png

Gemeente Molenlanden investeert in de samenwerking met inwoners door deze doorlopende samenwerking te onderzoeken en te versterken.  

Vraagstuk
Gemeente Molenlanden werkt graag samen met inwoners aan leefbare dorpen. Daarbij is het betrekken van inwoners en het luisteren naar hun inbreng erg belangrijk. De gemeente wil dit blijven verbeteren en aanscherpen. Onder andere door van inwoners en collega’s te horen hoe ze de participatie of het samenwerken ervaren. Invior heeft de vraag gekregen om dit doorlopend te onderzoeken. En telkens aan de hand van de inzichten uit het onderzoek de gemeente te adviseren hoe het samenwerken ofwel het participatieproces kan verbeteren. Samen met inwoners en collega’s wordt bekeken hoe de samenwerking meer kan opleveren of leuker kan. En hoe meer positieve gezamenlijke resultaten bereikt en gedeeld kunnen worden.  

Onze aanpak
Er is gekozen voor een doorlopende samenwerking en aanpak waarbij alle betrokkenen zijn aangehaakt.  

De samenwerking bestaat uit een aantal fasen. Zo definiëren wij in eerste instantie het gezamenlijke vertrekpunt en leggen vast wat de betekenis is van participatie. Ook beschrijven we de huidige situatie en de uitdagingen. Dit is een cruciale voorbereiding. Vervolgens meten wij met een 0-meting, de huidige samenwerking en het sentiment. En door de een verscheidenheid aan participatiemomenten te monitoren, evalueren, verbeteren en telkens op basis van nieuw inzicht bij te sturen. De resultaten worden geanalyseerd, waarmee wij inzetten op het lerende vermogen van de organisatie. 

Optimalisatiefase
Hierin staat het optimaliseren van het proces van participeren centraal en wordt gekeken naar welke verbeteringen dienen te worden geïmplementeerd. Ook wordt bekeken wat daarin de rolverdeling is. Tot slot verankeren wij deze verbeteringen in de organisatie door aanpassingen te doen aan het proces, die blijvend de samenwerking zullen verbeteren. Een groter onderzoek als opvolging van de 0-meting, brengt in beeld hoe het sentiment is veranderd na de aanpassingen aan het proces. De inzichten hieruit zijn de basis om de verschillende fasen opnieuw te doorlopen. Zo ontstaat een verbetercyclus die de samenwerking tussen inwoners en gemeente verbetert. 

Resultaat en impact
Een groot aantal respondenten hebben deelgenomen aan de 0-meting. Intern wordt het gesprek gevoerd over de echte betekenis van samenwerken en participatie, van hoe ieder dat ervaart en worden voorbeelden gedeeld. Het lerende vermogen van de organisatie groeit hierdoor. Er vinden tegelijkertijd verbeteringen plaats aan het proces van participatie door de kortcyclus te meten en verbeteren. Ook op hoofdlijnen wordt het proces van participatie versterkt. Het samenwerken tussen inwoners en gemeente wordt daardoor leuker en positieve resultaten nemen toe. Ook worden de positieve resultaten beter gedeeld.  

Vergelijkbare projecten
Gemeente Heerlen – Buurtgericht Werken 

Meer weten?

Wilt u ook het samenwerken met buurten in uw gemeente versterken en bent u op zoek naar een interactieve manier om samen met betrokkenen te komen tot een verbetering? Neem dan contact op met onderstaande personen.

Klaartje van Dijk – Philipsen

Klaartje van Dijk – Philipsen

Adviseur Participatie

Ambitieus, avontuurlijk, zorgzaam en ondernemend; organiseert zo nu en dan graag een bedrijfsuitje. 

085 486 01 03
Sergo Stijnen

Sergo Stijnen

Adviseur Participatie

Openminded, nieuwsgierig, onderzoekend en betrokken; sterk in het laten interacteren van mensen.

085 486 01 15