Onderzoek Ondermijning – Gemeente Leudal

Onderzoek Ondermijning – Gemeente Leudal

Leudal.png

Slechts een deel van de inwoners herkent bepaalde signalen van ondermijnende activiteiten.

Dit onderzoek is uitgevoerd samen met gemeente Nederweert 

Vraagstuk
De onderzoeken in de beide gemeenten zijn gericht op drie onderzoeksdoelen:

 • De huidige mate van bewustzijn inzichtelijk maken
  - hoe ervaren inwoners momenteel ondermijning?
  - herkennen inwoners signalen van ondermijning?
   
 • Het gedrag/ de reactie bij signalering van ondermijning inzichtelijk maken
  - melden inwoners het als ze een vermoeden hebben?
  - wat zijn redenen om wel of niet de melden?
  - waar melden inwoners?
   
 • Huidige communicatiemiddelen omtrent de bewustwording evalueren
  - welke middelen/ manieren dragen bij aan de bewustwording?


Onze aanpak
In samenspraak met de beiden gemeenten is één vragenlijst opgesteld die in beide gemeenten is uitgezet. De Tip-Burgerpanels (TipLeudal en TipNederweert) zijn ingezet om respondenten te werven. Daarnaast hebben beide gemeenten hun communicatiemiddelen ingezet om inwoners te attenderen op het onderzoek. Als laatste veldwerkmethode is het uitsturen van uitnodigingsbrieven ingezet. Dit is gedaan om een dermate respons te creëren in alle kernen zodat de resultaten verdiept konden worden per kern.

Resultaat en impact
In totaal hebben ruim 1.000 respondenten uit de gemeenten Leudal en Nederweert deelgenomen aan het onderzoek. Iedere gemeente heeft een eigen rapport ontvangen waarin de resultaten van de eigen gemeente zijn vergeleken met de andere gemeente. Daarnaast zijn bij beide gemeenten de resultaten verdiept op kernniveau.

Met de resultaten is voorzien in een beeld over de mate van signalering en melden van ondermijnende activiteiten. Daarnaast is aandacht uitgegaan naar de wijze van communiceren. Met deze inzichten kunnen de beide gemeenten de bewustwording omtrent dit thema gericht verder vergroten. 

Vergelijkbare projecten
Onderzoek Ondermijning – Gemeente Nederweert
Onderzoek Ondermijning - Gemeente Zaltbommel 

Sinds begin 2019 werken wij geregeld samen met Invior om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze inwoners. De samenwerking ervaren wij als heel prettig en deskundig. Maatwerk staat bij Invior voorop. 

Carolien Emonts - Adviseur Communicatie Gemeente Leudal

Meer weten?

Ondermijning begint bij de bewustwording omtrent de signalen en het melden ervan. Herkennen uw inwoners deze signalen? En melden ze die ook? Als u hier ook meer inzicht in wilt krijgen, neem dan contact op met onderstaande personen.

Pauline Manders

Pauline Manders

Adviseur Participatie

Doelgericht, ondernemend, muzikaal en gedreven; onze bezige bij. 

085 486 01 20
Jos Bettinger

Jos Bettinger

Onderzoeker Participatie

Nieuwsgierig, pragmatisch, doelgericht en vol met humor; vooral geïnteresseerd in de “waarom” vraag.

085 486 01 06