Onderzoek Dienstverlening – Gemeente Landgraaf

Onderzoek Dienstverlening – Gemeente Landgraaf

Landgraaf.png

Het betrekken van inwoners bij de dienstverlening van de gemeente Landgraaf vormt de basis voor de nieuwe visie op dienstverlening en de uitvoering daarvan.

Vraagstuk
De gemeente Landgraaf wil inzicht in de algemene tevredenheid over de dienstverlening van de gemeente Landgraaf, daarnaast zijn eventuele verbeteringen, voorkeurskanalen, kernwaarden en de behoeften aan aanvullende diensten uitgevraagd. 

Onze aanpak
De vragenlijst is een samenwerking tussen Invior en gemeente Landgraaf. Het onderzoek is uitgezet via:

  • De communicatiekanalen van de gemeente
  • Het Tip-Burgerpanel van Invior (TipLandgraaf)
  • De inzet van de netwerken waarover de gemeente beschikt

Daarnaast is er extra aandacht uitgegaan naar het benaderen van jongeren door een aparte ‘je-versie’ van de vragenlijst te maken en deze via verschillende kanalen te verspreiden. En met succes! 14% van de deelnemers aan het onderzoek was jonger dan 25 jaar. In Landgraaf is werkelijk 11% van de inwoners onder de 25 jaar (en minimaal 16 jaar), dus deze leeftijdsgroep was zelfs licht oververtegenwoordigd. 

Resultaat en impact
Uit de resultaten bleek o.a. dat het bellen met de gemeente de voorkeurswijze is om met de gemeente in contact te komen. Met dit inzicht en de andere inzichten uit het rapport heeft de gemeente Landgraaf een nieuwe visie op dienstverlening opgesteld die door het onderzoek goed aansluit op de behoeften van de inwoners uit Landgraaf. 

Vergelijkbare projecten
Gemeente Maashorst – onderzoek naar dienstverlening voor de nieuwe gemeente (herindeling)

Bij het opstellen van de nieuwe visie op dienstverlening in 2021, was het van meet af aan de bedoeling de inwoners van Landgraaf daarbij te betrekken. Dit met een korte en puntige vragenlijst. Invior uit Horst, toen nog Toponderzoek, heeft ons bij die behoefte zeer goed en professioneel geholpen. Zowel bij de aanpak, het opstellen van de vragen als ook het verwerken van de resultaten. Ze waren direct bruikbaar voor het visiedocument. Mijn ervaringen: deskundig, samenwerkingsgericht en betrouwbaar.

Jan Kölgen - Adviseur dienstverlening

 

Meer weten? 

Wilt u ook uw dienstverlening afstemmen op de behoeften van de gemeenschap? Neem dan contact op met Pauline.

 

Pauline Manders

Pauline Manders

Adviseur Participatie

Doelgericht, ondernemend, muzikaal en gedreven; onze bezige bij. 

085 486 01 20