Evaluatie raadsvergadermodel

Evaluatie raadsvergadermodel

Invior helpt gemeenten (periodiek) het raadsvergadermodel te evalueren en optimaliseren. 


Vraagstuk
Elke gemeenten heeft zijn eigen raadsvergadermodel. Met een periodieke evaluatie van dit model wordt de werking en waardering van het model en de kwaliteit van de onderdelen onderzocht. Ook kunnen hierbij praktische aspecten zoals vergaderdagen en tijdstippen worden meegenomen. Daarnaast is het ook wenselijk zicht te krijgen en houden op de ervaren werkdruk en raadscultuur. Invior heeft een passend onderzoeksmodel ontwikkeld.

Onze aanpak
In de evaluatie kunnen een aantal methodes ingezet worden die elkaar aanvullen:

  • Observaties van vergadermomenten;
  • Digitaal onderzoek onder raadsleden, collegeleden en burgercommissieleden;
  • Digitaal onderzoek onder ambtenaren om te kijken of aanpassingen aan het raadsvergadermodel kunnen leiden tot een betere ambtelijke bijstand en/of betere raadsvoorstellen.
  • Digitaal onderzoek onder inwoners ter evaluatie van de participatiemogelijkheden in het raadsvergadermodel;
  • Kwalitatieve sessie met raadsleden of een werkgroep om aan de slag te gaan met opgehaalde inzichten.

De onderzoeksresultaten worden weergegeven in een uitgebreide rapportage.

Resultaat en impact
Het resultaat van het onderzoekstraject is een brede en grondige evaluatie van het raadsvergadermodel. Dit stelt de gemeente in staat verder richting te geven aan het raadsproces door verbeteringen aan te brengen aan het model of te kiezen voor een ander opzet.

Vergelijkbare projecten
Gemeente Land van Cuijk - Evaluatie Raadsvergadermodel
 

Download onze brochure via onderstaande knop.

Brochure Raadsvergadermodel

Download de infographic via onderstaande knop.

Infographic Raadsvergadermodel

Meer weten?

Wilt u ook onderzoeken of het raadvergadermodel goed functioneert?
Neem dan contact op met onderstaande personen.

Emanuelle van den Goor

Emanuelle van den Goor

Onderzoeker Participatie

Analytisch, doelgericht, georganiseerd en onderzoekend; tovert data graag om in mooie figuren en grafieken

085-4860117