Digitale dienstverlening - Brightlands

Digitale dienstverlening - Brightlands

Brightlands.png

Vraagstuk
Brightlands Smart Services Campus heeft Invior gevraagd om tijdens hun open dagen een raadpleging onder - en panelgesprek met burgers te organiseren over het onderwerp digitale dienstverlening bij gemeenten. 

Uit de rondgang onder 250 bleek dat op de vraag of respondenten de digitale dienstverlening van gemeenten aanraden, gaf men gemiddeld een 5,9 (op een schaal van 0 tot 10). 

De respondenten is tevens gevraagd naar hoe zij de diverse informatiekanalen van gemeenten ervarn. De respondenten bleken het niet met elkaar eens te zijn. Zo bleek bijvoorbeeld dat de groep respondenten die vind dat de afhandeling snel verloopt, even groot als de groep respondenten die het hier mee oneens is. Een reden om met respondenten in gesprek te gaan…

Onze aanpak
In een (inter)actieve sessie heeft Sergo Stijnen namens Invior aan de hand van een drietal stellingen in beeld gebracht wat de beleving van de deelnemers is. Het sessie gaf de deelnemers de kans om ervaringen uit te wisselen. Niet alleen waren de deelnemers positief over de sessie, het leverde ook waardevolle inzichten op.  

Resultaat en impact
Een belangrijk inzicht uit deze sessie is het concrete stappenplan voor het verbeteren van de digitale dienstverlening van gemeenten:

  1. Start met denken en handelen vanuit de gebruikers/burgers. Begin bij hun  belemmeringen, wensen en behoeften én voorkom aannames.
  2. Wissel vervolgens kennis en ervaringen uit met andere gemeenten. Vind het wiel niet opnieuw uit en leer van gemaakte fouten en bestaande successen.
  3. Blijf daarna doorlopend klankborden met gebruikers. Laat hen veranderingen  ervaren, hun beleving delen en zoek telkens samen met hen naar verdere verbetering.

Kortom een mooie prettige samenwerking met Brightlands Smart Services Campus, die de basis vormde onder een interessante sessie met waardevolle inzichten. Inzichten over hoe burgers vinden dat de digitale dienstverlening van gemeenten verder kan verbeteren. Natuurlijk met dank aan de actief deelnemende respondenten, die de sessie deze inhoud gaven.

 

Ik waardeer het enorm dat mijn gemeente in deze sessies wil investeren, omdat ik vanuit mijn werk regelmatig mensen tegenkom die niet overweg kunnen met de digitale overheid. De sessie zelf werd op een plezierige manier geleid. Letterlijk iedereen kwam in gelijke mate aan bod, zelfs als je je eigenlijk op de achtergrond had willen houden. Ik vond het heel knap hoe Sergo binnen een uur iedereen zover kreeg om ervaringen en meningen te delen. Ik ben heel nieuwsgierig wat dit uiteindelijk oplevert, en hoe de digitale dienstverlening van de gemeente eruit gaat zien.

Miriam - Deelnemer van de sessie bij Brightlands

Meer weten?

Meer weten over bovenstaande casus? Neem dan contact op met onderstaande personen.

Sam Hendriks

Sam Hendriks

Onderzoeker Participatie

Empathisch, geïnteresseerd, sportief en gedreven; Maakt lokale vraagstukken graag inzichtelijk.  

085 486 01 02
Sergo Stijnen

Sergo Stijnen

Adviseur Participatie

Openminded, nieuwsgierig, onderzoekend en betrokken; sterk in het laten interacteren van mensen.

085 486 01 15