Communicatieonderzoek gemeente Beesel

Gemeente Beesel.png

Vraagstuk
De gemeente Beesel heeft ruim dertienduizend inwoners, drie grote kernen en enkele buurtschappen. Zij wil graag weten wat inwoners belangrijk vinden, hoe men het liefst lokale informatie ontvangt en welke thema’s aanspreken. Op eerste oog lijkt dit niet heel uitzonderlijk. Maar toch is de gemeente Beesel interessant genoeg voor drie omroepen om een poging te wagen om de komende vijf jaar de lokale omroep van de gemeente te worden.  

Onze aanpak
Samen met de gemeente Beesel is een vragenlijst opgesteld om onder andere de volgende punten in kaart te brengen om zo tot de juiste partij te komen:

  • Hoe ontvangen inwoners het liefst informatie?
  • Wat vinden inwoners belangrijk nieuws?
  • Welke thema’s spreken de inwoners aan?

Medio mei heeft Toponderzoek middels een begeleidend schrijven de leden van het Tip-burgerpanel TipBeesel uitgenodigd om deel te nemen aan een behoefteonderzoek. Aan de Tip-panelleden die na een week niet de vragenlijst nog niet geopend hadden, is na een week een herinneringsmail gestuurd.

Naast het inzetten van het Tip-burgerpanel TipBeesel heeft Toponderzoek één van haar partners, De Limburger, ingezet om het bereik via hen te vergroten. Tevens heeft de gemeente Beesel een openbare hyperlink via haar communicatiekanalen gedeeld, om het bereik te vergroten.

Resultaat en impact
In totaal hebben iets minder dan 400 inwoners uit de gemeente Beesel gereageerd op de vragenlijst. Op basis van dit onderzoek en andere informatie heeft de gemeenteraad het Commissariaat voor de Media geadviseerd welke partij zij het meest geschikt acht om lokale omroep voor de gemeente Beesel te zijn voor de komende vijf jaar. In de raadsvergadering van 14 september 2020 is uiteindelijk gekozen voor omroep P&M, deze omroep is bij het Commissariaat voor de Media voorgedragen als nieuwe lokale omroep voor de gemeente Beesel.

Bekijk hier de resultaten

Meer weten?

Meer weten over bovenstaande casus? Neem dan contact op met onderstaande personen.

Pauline Manders

Pauline Manders

Consultant

Doelgericht, ondernemend, muzikaal en gedreven; onze bezige bij. 

085 486 01 20
Martijn Hulsen

Martijn Hulsen

Directeur / Consultant

Ambitieus, belangstellend en ondernemend; elke dag is anders. 

085 486 01 00