Communicatieonderzoek - Gemeente Beesel

Communicatieonderzoek - Gemeente Beesel

Beesel.png

Vraagstuk
De gemeente Beesel heeft ruim dertienduizend inwoners, drie grote kernen en enkele buurtschappen. Zij wil graag weten wat inwoners belangrijk vinden, hoe men het liefst lokale informatie ontvangt en welke thema’s aanspreken. Op eerste oog lijkt dit niet heel uitzonderlijk. Maar toch is de gemeente Beesel interessant genoeg voor drie omroepen om een poging te wagen om de komende vijf jaar de lokale omroep van de gemeente te worden.  

Onze aanpak
Samen met de gemeente Beesel is een vragenlijst opgesteld om onder andere de volgende punten in kaart te brengen om zo tot de juiste partij te komen:

  • Hoe ontvangen inwoners het liefst informatie?
  • Wat vinden inwoners belangrijk nieuws?
  • Welke thema’s spreken de inwoners aan?

Medio mei heeft Invior (destijds Toponderzoek) middels een begeleidend schrijven de leden van het Tip-burgerpanel TipBeesel uitgenodigd om deel te nemen aan een behoefteonderzoek. Aan de Tip-panelleden die na een week niet de vragenlijst nog niet geopend hadden, is na een week een herinneringsmail gestuurd.

Naast het inzetten van het Tip-burgerpanel TipBeesel heeft Toponderzoek één van haar partners, De Limburger, ingezet om het bereik via hen te vergroten. Tevens heeft de gemeente Beesel een openbare hyperlink via haar communicatiekanalen gedeeld, om het bereik te vergroten.

Resultaat en impact
In totaal hebben iets minder dan 400 inwoners uit de gemeente Beesel hebben gereageerd op de vragenlijst. Op basis van dit onderzoek en andere informatie heeft de gemeenteraad het Commissariaat voor de Media geadviseerd welke partij zij het meest geschikt acht om lokale omroep voor de gemeente Beesel te zijn voor de komende vijf jaar. In de raadsvergadering van 14 september 2020 is uiteindelijk gekozen voor omroep P&M, deze omroep is bij het Commissariaat voor de Media voorgedragen als nieuwe lokale omroep voor de gemeente Beesel.

Vergelijkbare projecten
Gemeente Deurne – onderzoek naar communicatie onderwerpen
Gemeente Leudal – onderzoek naar communicatie 1ste en 2de meting 
Gemeente Horst aan de Maas – onderzoek naar communicatie
Waterklaar Limburg – onderzoek naar communicatie gericht op maatregelen omtrent klimaatverandering
Gemeente Mook en Middelaar - communicatieonderzoek

Meer weten?

Meer weten over bovenstaande casus? Neem dan contact op met onderstaande personen.

Martijn Hulsen

Martijn Hulsen

Directeur

Ambitieus, belangstellend en ondernemend; elke dag is anders. 

085 486 01 00
Pauline Manders

Pauline Manders

Adviseur Participatie

Doelgericht, ondernemend, muzikaal en gedreven; onze bezige bij. 

085 486 01 20