Centrumontwikkelingen – Gemeente Waalwijk

Centrumontwikkelingen – Gemeente Waalwijk

Waalwijk.png

Gemeente Waalwijk ontwikkelt het centrum op basis van wat inwoners belangrijk vinden. 

Vraagstuk
De gemeente Waalwijk heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het centrum en wil kijken hoe inwoners dit ervaren en wat ze belangrijk vinden bij de toekomstige ontwikkeling van Winkelcentrum de Els. Ook wil de gemeente inzicht in welke verbeterpunten voor fietsers er zijn en de bereidheid om vaker met de fiets te komen peilen.
 
Onze aanpak
In samenwerking met de gemeente Waalwijk is een vragenlijst opgesteld met vragen over 4 thema’s:

  • Centrumontwikkeling algemeen
  • Het Schoenenkwartier
  • Winkelcentrum de Els
  • Vervoer & parkeren

Het onderzoek is uitgezet via ons Tip-Burgerpanel, genaamd TipWaalwijk en de communicatiekanalen van de gemeente Waalwijk.
 

Volgend op de digitale raadpleging vonden participatiesessies plaats met omwonenden, winkeliers en vastgoedpartijen. Tijdens een eerste sessie hebben stakeholders wensen in beeld gebracht. De tweede sessie stond in het teken van meedenken over de gewenste sfeer en beleving.

Resultaat en impact
In het totaal hebben ongeveer 700 inwoners deelgenomen aan het onderzoek. Uit de resultaten bleek dat ongeveer 7 van de 10 inwoners vindt dat het centrum de laatste vijf jaar verbeterd is. Het onderzoek biedt handvaten voor de verdere ontwikkeling van het centrum en een inzicht of en hoe fietsers beter te bedienen zijn in het centrum. Daarnaast biedt het rapport verdiepende resultaten op leeftijd, wijk/buurt en geslacht. De participatiebijeenkomsten hadden zo’n 60 deelnemers.

 

Meer weten? 

Wilt u ook meten wat inwoners vinden van het centrum of aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling van uw stadscentrum? Neem dan contact op met onderstaande personen.

 

Jos Bettinger

Jos Bettinger

Onderzoeker Participatie

Nieuwsgierig, pragmatisch, doelgericht en vol met humor; vooral geïnteresseerd in de “waarom” vraag.

085 486 01 06