Belevingsonderzoek Vliegbasis De Peel – Ministerie van Defensie in samenspraak met de regio

Belevingsonderzoek Vliegbasis De Peel – Ministerie van Defensie in samenspraak met de regio

Logo's (4).png

Belevingsonderzoek naar de ervaringen en invloed van de belevingsvluchten op het dagelijks leven van de samenleving.

Een F-35-jachtvliegtuig vloog dinsdag 18 oktober boven de voormalige Vliegbasis De Peel. Mensen die in de buurt wonen of werken konden zo het geluid ervaren. Daardoor kregen ze een idee van wat het betekent als de vliegbasis mag heropenen.

Vraagstuk
In opdracht van het Ministerie van Defensie en in samenspraak met de dertien gemeenten uit de regio rondom voormalige vliegbasis De Peel, is Invior gevraagd om inzichtelijk te maken hoe de regio de belevingsvluchten heeft ervaren en in welke mate de belevingsvlucht invloed heeft op het dagelijks leven. 

De dertien betrokken lokale overheden zijn:

 • Gemeente Venray
 • Gemeente Gemert-Bakel
 • Gemeente Deurne
 • Gemeente Horst aan de Maas
 • Gemeente Bergen
 • Gemeente Land van Cuijk
 • Gemeente Gennep
 • Gemeente Boekel
 • Gemeente Laarbeek
 • Gemeente Helmond
 • Gemeente Geldrop-Mierlo
 • Gemeente Someren
 • Gemeente Asten
 • Provincie Limburg
 • Provincie Noord-Brabant

De onderzoeksvragen uit dit onderzoek zijn gericht op de ervaring met de belevingsvluchten. Daarbij is gekeken naar hoeveel respondenten de belevingsvluchten hebben gehoord, hoe men dit kort zou omschrijven en wat de mate van hinder was. Ook zijn geluidseigenschappen zoals de toonhoogte, het volume en de mate van trilling uitgevraagd. 

In het belevingsonderzoek is extra aandacht voor drie doelgroepen, namelijk: 

 • Kinderen & jongeren
 • Zorgbehoevenden
 • Veehouderijen


Onze aanpak
In samenspraak met het ministerie van Defensie en gemeente Venray (als penvoerder van de regio) is de aanpak bepaald. Om de samenleving te betrekken zijn alle dertien de Tip-Burgerpanels ingezet. Daarnaast hebben de gemeenten en lokale media de onderzoekslink verspreid. Op deze manier kon iedereen deelnemen, ook telefonische deelname of deelname middels een papieren vragenlijst behoorde tot de mogelijkheden.

Het merendeel van de respondenten is geworven via de 13 aangeschreven Tip-Burgerpanels.

Resultaat en impact
In totaal hebben 5.247 respondenten uit de regio deelgenomen aan het belevingsonderzoek. Omtrent de specifieke doelgroepen hebben we de volgende aantallen registraties ontvangen:

 • Kinderen & jongeren – 69 registratie (zoals basisscholen, vervolgonderwijs, kinderopvanglocaties etc.)
 • Zorgbehoevenden – 47 registratie (zoals ouderenzorg, gehandicaptenzorg, artsenpraktijk etc.) |
 • Veehouderijen – 92 registratie (zoals varkens, koeien, paarden, kippen etc.)

In de resultaten is een verdieping toegepast op respondenten die zich ten tijde van de belevingsvluchten direct onder de vliegroute bevonden, en respondenten die zich niet direct onder de vliegroute bevonden. 

Door middel van het onderzoek is betrokkenheid gecreëerd van de samenleving bij het proces ter heropening van voormalige vliegbasis De Peel. Het onderzoek biedt een luisterend oor aan inwoners en betrokken partijen om ervaringen te kunnen delen. De extra aandacht voor doelgroepen biedt verdiepende inzichten in de ervaring van deze doelgroepen. 

Halverwege december 2022 heeft Invior de resultaten van het belevingsonderzoek gepresenteerd in de vergadering van de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM). 

Daarnaast heeft Invior, in samenwerking met de gemeente Venray en de Luchtmacht een presentatie gegeven in de Gemeente Boekel. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de aanwezigen kunnen informeren en vragen kunnen beantwoorden. 

Via onderstaande button komt u bij de rapportage van het belevingsonderzoek die op 9 december 2022 is geagendeerd voor de vergadering van de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) van 15 december 2022.

Bekijk hier de resultaten

Vergelijkbare projecten
De toekomst van luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) - Nieuwsblad Transport

Meer weten?

Wilt u inwoners en belanghebbende partijen betrekken bij een dergelijk proces? Of wilt u weten wat de huidige status is van de reactivering van voormalige Vliegbasis De Peel? Neem dan contact op met onderstaande personen.

Pauline Manders

Pauline Manders

Adviseur Participatie

Doelgericht, ondernemend, muzikaal en gedreven; onze bezige bij. 

085 486 01 20
Jos Bettinger

Jos Bettinger

Onderzoeker Participatie

Nieuwsgierig, pragmatisch, doelgericht en vol met humor; vooral geïnteresseerd in de “waarom” vraag.

085 486 01 06