Belangstellingsmeting nieuwe school – Gemeente Leudal

Belangstellingsmeting nieuwe school – Gemeente Leudal

Leudal.png

Het inzichtelijk maken van de belangstelling voor een nieuwe school met openbaar onderwijs.

Vraagstuk
De gemeente Leudal is verplicht een belangstellingsmeting uit te voeren om te bepalen of er voldoende animo is voor een nieuwe basisschool met openbaar onderwijs omdat er op dat moment nog geen basisschool in de gemeente Leudal was met openbaar onderwijs. Hierdoor is een beroep gedaan op de garantiefunctie openbaar onderwijs.  

Onze aanpak
Marktonderzoek naar de belangstelling voor een initiatief naar een nieuwe basisschool moet wettelijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via Overheid.nl

In samenwerking met de gemeente Leudal hebben wij alle betrokken ouders/verzorgers per post benaderd om aan te geven naar welke basisschool de voorkeur uitgaat. Via een retourenvelop kon men reageren. 

In de uitwerking van het rapport is gewerkt met de wettelijk verplichte formule ter berekening van het verwachte aantal leerlingen in het 11e kalenderjaar na aanvraag aan de stichtingsnorm.

Resultaat en impact
Uit de resultaten bleek dat de belangstelling voor een nieuwe basisschool met openbaar onderwijs te laag was om te voldoen aan de stichtingsnorm in het 11e kalenderjaar. Op basis daarvan heeft de gemeente Leudal haar aanvraag voor een nieuwe basisschool met openbaar onderwijs ingetrokken en de betrokkenen geïnformeerd.

Als gemeente zijn wij geconfronteerd met een op korte termijn te verrichten onderzoek, waarbij externe expertise werd gevraagd. Bureau Invior bleek in staat om, ondanks het krappe tijdsbestek, op deskundige en zelfstandige wijze invulling te geven aan deze opdracht. De contacten met Invior verliepen heel constructief, waarbij van de zijde van Invior ook aandacht was voor meedenken in een goede, duidelijke en objectieve communicatie met de doelgroep waarop het onderzoek was gericht. Al met al heb ik de snelheid, deskundigheid en kwaliteit van het opgeleverde resultaat als zeer positief ervaren.

Henk Rademakers - Beleidsmedewerker Sociaal Domein

 

Meer weten? 

Worstelt u ook met de wettelijke verplichting om de belangstelling voor een nieuwe school te laten onderzoeken? Neem dan contact op met onderstaande personen.

 

Pauline Manders

Pauline Manders

Adviseur Participatie

Doelgericht, ondernemend, muzikaal en gedreven; onze bezige bij. 

085 486 01 20
Jos Bettinger

Jos Bettinger

Onderzoeker Participatie

Nieuwsgierig, pragmatisch, doelgericht en vol met humor; vooral geïnteresseerd in de “waarom” vraag.

085 486 01 06