Activatie klimaatadaptatie - Gemeente Neder-Betuwe

Activatie klimaatadaptatie - Gemeente Neder-Betuwe

Neder betuwe.png

‘Hoe kunnen inwoners geactiveerd worden om klimaat adaptieve maatregelen te nemen?’ 

Vraagstuk
Het klimaat verandert en dat merken we. Hitterecords worden verbroken, de zomers worden droger én neerslag kan extreem zijn met grote hoeveelheden en hevige hagelstenen. Het weer wordt extremer en dit heeft invloed op de samenleving. 

Buro Loo maakt voor de gemeente Neder-Betuwe een lokale adaptatiestragie, waarin verschillende speerpunten zijn verwerkt hoe de gemeente Neder-Betuwe meer kan vergroenen op diverse niveaus, van regionaal tot aan tuinniveau. Dit om te werken aan een klimaatbestendige leefomgeving voor de inwoners. 

De gemeente Neder-Betuwe wil de inbreng van de inwoners ophalen om samen met de inwoners te kijken welke mogelijkheden er zijn. Hiermee wordt niet alleen inzichtelijk in hoeverre inwoners overlast ervaren van extreem weer en welke maatregelen ze hebben genomen hiertegen. Ook krijgt de gemeente concrete tips en handvatten die helpen bij het opstellen van de visie en het informeren van de inwoners. 

Onze aanpak
Buro Loo is door de gemeente aangesteld om hulp te bieden in de formulering van een lokale adaptatiestrategie. In een oriënterend gesprek met Buro Loo zijn de doelen en wensen opgehaald omtrent de input vanuit de inwoners van de gemeente Neder-Betuwe.

Een eerste opzet van de vragenlijst is opgesteld door Invior en gedeeld met Buro Loo en de gemeente Neder-Betuwe. Aan de hand van feedback is een definitieve vragenlijst opgesteld die vervolgens uitgezet is via TipNeder-Betuwe. Tevens is een openbare hyperlink gedeeld via de (sociale) mediakanalen van de gemeente. Deze resultaten zijn vervolgens uitgewerkt en gepresenteerd aan Buro Loo. 

Resultaat en impact
In totaal hebben 125 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. 

Met deze resultaten is Buro Loo aan de slag gegaan om een visie op te stellen omtrent de lokale adaptatiestrategie in de gemeente Neder-Betuwe. De rapportage is één van de informatiestukken geweest om advies te geven aan de gemeente Neder-Betuwe. Buro Loo is vervolgens met de gemeenteraad van Neder-Betuwe in gesprek gegaan over de hoofdlijnen van de strategie, waar kansen ter sprake kwamen om de samenleving en leefomgeving weerbaarder te maken tegen het klimaat. 

Vergelijkbare projecten
Gemeente Zaltbommel - klimaatadaptatie

Meer weten?

Bent u ook op zoek naar hoe inwoners geactiveerd kunnen worden om klimaat adaptieve maatregelen te nemen? Neem dan contact op met onderstaande personen.

Klaartje van Dijk – Philipsen

Klaartje van Dijk – Philipsen

Adviseur Participatie

Ambitieus, avontuurlijk, zorgzaam en ondernemend; organiseert zo nu en dan graag een bedrijfsuitje. 

085 486 01 03
Laura Broeren

Laura Broeren

Onderzoeker Participatie

Communicatief sterk, betrokken, belangstellend en organiserend; geïnteresseerd in de actualiteit. 

085 486 01 04