Barometer

Inzicht

Barometer

Meermaals per jaar staat er één thema centraal bij diverse Tip-Burgerpanels van Invior. Het desbetreffende thema staat vaak hoog op de maatschappelijke- en beleidsagenda, waarbij iedereen een oordeel heeft. Invior vindt het als taak om te zoeken naar perspectief; zoeken naar raad om te komen tot oplossingen. Met deze onderzoeksresultaten van de raadpleger kunnen zowel de wetenschap, de politiek als de publieke opinie mee aan de slag door de discussie te verschuiven van oordeelvorming naar (burger)raadpleging.

Barometer - Verduurzamen van de woning

Barometer - Verduurzamen van de woning

Barometer - Stijgende prijzen

Barometer - Stijgende prijzen

Barometer - Woningaanbod in Limburg

Barometer - Woningaanbod in Limburg

Barometer - Gezonde voeding

Barometer - Gezonde voeding

Barometer - Tweede Kamerverkiezingen

Barometer - Tweede Kamerverkiezingen

Barometer - Jaarwisseling

Barometer - Jaarwisseling

Invior is aangesloten bij de MOA.